Sodelavci

Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo

Zasnova in vodenje raziskave, koordinacija raziskave, neposredna komunikacija z udeleženci raziskave, delo na terenu (zbiranje vzorcev in vprašalnikov), laboratorijsko testiranje vzorcev, analiza rezultatov testiranja.

prof. dr. Mario Poljak, vodja raziskave, odgovorni raziskovalec
prof. dr. Miroslav Petrovec, vodja skupine
akad. prof. dr. Tatjana Avšič - Županc, vodja laboratorijskega testiranja
doc. dr. Polona Maver Vodičar, koordinator raziskave
znan. sod. dr. Anja Oštrbenk Valenčak, koordinator raziskave
znan. sod. dr. Miša Korva, koordinator laboratorijskega testiranja
znan. sod. dr. Nataša Knap, koordinator laboratorijskega testiranja

Poleg zgoraj navedenih odgovornih oseb pri izvajanju raziskave sodeluje več kot 130 zaposlenih na Inštitutu za mikrobiologijo in imunologijo, bodisi neposredno (izvajanje laboratorijskega testiranja, telefonska in elektronska komunikacija z udeleženci raziskave, terenska koordinacija obiskov in odvzemov, priprava materialov za raziskavo, priprava in izdajanje izvidov) bodisi posredno (prevzem vsakodnevnih diagnostičnih obveznosti tistih, ki neposredno sodelujejo v raziskavi).

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko

Informacijska podpora, razvoj baze podatkov, spletne rešitve, podatkovna analitika.

prof. dr. Blaž Zupan, vodja skupine, podatkovna analitika
Rafael Frančišek Irgolič, vodja razvoja aplikacije
dr. Matjaž Pančur, strežniške tehnologije, varnost
Jaka Kokošar, baza podatkov, backend razvoj
Robert Cvitkovič, baza podatkov, backend razvoj
Gregor Krmelj, strežniške tehnologije, varnost
Nejc Debevec, uporabniški vmesniki
Andreja Kovačič, testiranje, GDPR, obdelava obrazcev
Nejc Hirci, razvoj spletne strani
doc. dr. Tomaž Hočevar, obdelava obrazcev
prof. dr. Janez Demšar, podatkovna analitika
prof. dr. Erik Štrumbelj, podatkovna analitika
dr. Andrej Čopar, strežniške tehnologije
Ajda Pretnar, dokumentacija, spletne strani

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede

Metodološko svetovanje.

viš. znan. sod. dr. Slavko Kurdija, metodološko svetovanje, predlog vzorčnega načrta
prof. dr. Vasja Vehovar, analiza vzorca in predlog za uteženje
dr. May Doušak, svetovanje za informacijsko podporo

Univerzitetni klinični center, Ljubljana

Klinična in epidemiološka obravnava preiskovancev z dokazano aktivno okužbo in njihovih kontaktov, odvzem kliničnih vzorcev na terenu.

Seznam sodelujočih bo posredovan kasneje.

Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta

Administrativno in finančno vodenje raziskave, epidemiološka analiza podatkov.

Seznam sodelujočih bo posredovan kasneje.

Reševalna služba Pacient d.o.o.

Odvzem kliničnih vzorcev na terenu.

Seznam sodelujočih bo posredovan kasneje.