Druga objava rezultatov Nacionalne raziskave o razširjenosti bolezni COVID-19 v Sloveniji v priznani mednarodni medicinski reviji

Drugi članek z naslovom »Seroprevalence of SARS-CoV-2 in Slovenia: results of two rounds of a nationwide population study on a probability-based sample, challenges and lessons learned« je bil 22. 03. 2021 sprejet v objavo v reviji Clinical Microbiology and Infection. Revija Clinical Microbiology and Infection s faktorjem vpliva IF=7,117 (2019) je v globalnem merilu četrta najboljša revija v kategoriji infekcijskih bolezni (Infectious Diseases). V članku so predstavljeni rezultati določanja prisotnost protiteles anti-SARS-CoV-2 za oceno seroprevalence oz. deleža udeležencev nacionalne raziskave, ki so imeli v trenutku testiranja merljivo količino protiteles proti virusu SARS-CoV-2 v krvi konec aprila 2020 (prva faza raziskave) ter oktobra/novembra 2020 (ob koncu druge faze raziskave), izzivi s katerimi smo se raziskovalci srečali pri našem delu ter originalne rešitve nastalih problemov, ki bodo v pomoč drugim raziskovalcem.

Slika: Število laboratorijsko potrjenih primerov COVID-19 na teden in kumulativno število laboratorijsko potrjenih primerov COVID-19 v Sloveniji v letu 2020.