Prva objava rezultatov Nacionalne raziskave o razširjenosti bolezni COVID-19 v Sloveniji v priznani mednarodni medicinski reviji

Raziskovalci Nacionalne raziskave o razširjenosti bolezni COVID-19 v Sloveniji nameravamo izsledke raziskave objaviti tudi v več člankih v priznanih mednarodnih medicinskih revijah. Prvi članek z naslovom »Low prevalence of active COVID-19 in Slovenia: a nationwide population study on a probability-based sample« je bil dne 10. 07. 2020 sprejet v objavo v reviji Clinical Microbiology and Infection. Revija Clinical Microbiology and Infection s faktorjem vpliva IF=7,117 (2019) je v globalnem merilu četrta najboljša revija v kategoriji infekcijskih bolezni (Infectious Diseases)«. V članku so predstavljeni zasnova, metodologija in pomen raziskave, ocena okuženosti s SARS-CoV-2 konec aprila 2020 in rezultati prvega kroga longitudinalnega spremljanja sodelujočih.

Slika: časovna umestitev raziskave