Poročilo o Nacionalni raziskavi o razširjenosti bolezni COVID-19 v Sloveniji

Preliminarni rezultati Nacionalne raziskave o razširjenosti bolezni COVID-19 v Sloveniji so bili slovenski javnosti prvič predstavljeni na novinarski konferenci 06. 05. 2020. Preliminarni rezultati so bili predstavljeni v luči spoznanj in dejstev, ki so bili mednarodni znanstveni javnosti poznani konec aprila oziroma na začetku maja 2020.

Zaradi velikega interesa tuje javnosti je bilo gradivo, ki je bilo predstavljeno na novinarski konferenci in nekateri pripadajoči dokumenti sredi maja 2020 prevedeno v angleščino in posredovano slovenski ambasadorki pri Organizaciji za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) ter glavnemu tajniku OECD za javno zdravje, ki sta poročilo o zasnovi in preliminarnih izsledkih slovenske raziskave delila z ostalimi državami članicami OECD za interno uporabo.

V dokumentu »Preliminarno poročilo 1.0« je povzeta metodologija raziskave, s posebnim poudarkom na opisu izbrane populacije, izbiri diagnostičnih testov uporabljenih v raziskavi, preliminarnih rezultatih prvega kroga Nacionalne raziskave ter rezultatih prvih dveh obdobij longitudinalnega spremljanja sodelujočih. Ti rezultati so predstavljeni in ovrednoteni v luči novih spoznanj, ki v času izvajanja prvega dela raziskave ter predstavitve preliminarnih rezultatov še niso bili na voljo in tega, kar smo in so raziskovalci v mednarodnem prostoru odkrili o novem SARS-CoV-2 do sredine junija 2020. Število raziskav kot tudi njihovi izsledki objavljeni v recenzirani znanstveni literaturi se dnevno kopičijo s predhodno nepredstavljivo hitrostjo, količino in kvaliteto, zato smo se vodilni raziskovalci odločili, da bomo znanstveno literaturo skrbno in kritično spremljali in skladno z novimi izsledki sproti objavljali posodobljene različice preliminarnega poročila o Nacionalni raziskavi o razširjenosti COVID-19 v Sloveniji.

Naslednja posodobljena različica preliminarnega poročila bo predvidoma objavljena konec avgusta 2020. Končno poročilo Nacionalne raziskave o razširjenosti bolezni COVID-19 v Sloveniji bo predvidoma objavljeno novembra 2020.

Raziskovalci Nacionalne raziskave o razširjenosti bolezni COVID-19 v Sloveniji nameravamo izsledke raziskave objaviti tudi v več člankih v priznanih mednarodnih medicinskih revijah. Prvi članek z naslovom »Low prevalence of active COVID-19 in Slovenia: a nationwide population study on a probability-based sample« je bil dne 10. 07. 2020 sprejet v objavo v reviji Clinical Microbiology and Infection. Revija Clinical Microbiology and Infection s faktorjem vpliva IF=7,117 (2019) je v globalnem merilu četrta najboljša revija v kategoriji infekcijskih bolezni (Infectious Diseases).

Slika: elektronsko mikroskopski posnetek slovenskega izolata SARS CoV-2.