Kako v 14 dneh do varnega IT ogrodja za raziskavo?

Na Fakulteti za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani se je v Laboratoriju za bioinformatiko oblikovala močna razvojna ekipa, ki je v rekordnem času desetih dni postavila celotno informacijsko infrastrukturo za izvedbo raziskave. Glavni del razvoja je bila vzpostavitev podatkovne baze, kamor se zapisujejo podatki o sodelujočih in rezultati laboratorijskih preiskav. Ker je pri tovrstni raziskavi ključna zaščita osebnih podatkov in varnost kliničnih rezultatov, se je bazo oblikovalo po principu ‘varnost na prvem mestu’. To pomeni, da so podatki enkriptirani, da ima baza vzpostavljene varnostne kopije, dostop do podatkov pa je omogočen le z dvostopenjsko avtentikacijo.

Razvito bazo podatkov je tekom raziskave uporabljalo skoraj petdeset sodelavcev, ki vključujejo koordinatorje raziskave, v raziskavo vključene laboratorije, klicni center in sodelavce, ki so na terenu pridobivali vzorce. Osnovna statistika poteka raziskave se je v realnem času lahko spremljala na pričujočih spletnih straneh.

Poleg razvoja podatkovne baze razvojni inženirji pomagajo tudi ekipam z obdelavo in vnosom odgovorov iz vprašalnikov. Vsak sodelujoči v raziskavi namreč izpolni dvostranski vprašalnik o simptomih, simptomih družinskih članov, vrsti dela, ki ga opravlja, tipu interakcije s sodelavci in podobno. V raziskavi smo ročno izpolnjene vprašalnike prečitali s čitalcem, na Fakulteti za računalništvo in informatiko UL pa v samo nekaj dneh razvili program za avtomatično prepoznavo izpolnjenih vprašalnikov. Pri tem smo uporabili nekatere moderne tehnike umetne inteligence. Da pa vse ne bi prepustili avtomatiki, smo razvili tudi pregledovalnik vprašalnikov, kjer se na levem delu okna izpiše spletni obrazec z vprašalnikov, na desnem delu pa kopija skeniranega vprašalnika. Pregled vprašalnikov je na ta način veliko hitrejši. S strojno obdelavo vprašalnikov smo privarčevali na času, ki bi bil sicer potreben za ročni vnos in na ta način bistveno hitreje izvedli analizo.