Zakaj so pomembni brisi nosnega dela žrela?

V nacionalni raziskavi o razširjenosti COVID-19 so terenske ekipe obiskale osebe, ki so privolile v sodelovanje, ter jim odvzele dva vzorca. Prvi je bris nosnega dela žrela. Drugi je vzorec krvi, o čemer bomo podrobneje pisali v naslednjem prispevku. Tokrat si poglejmo, čemu so namenjeni brisi nosnega dela žrela.

Brisi služijo za oceno razširjenosti trenutno potekajočih aktivnih okužb z novim koronavirusom. Ko bris pride na Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo UL MF, dobi enkratno kodo, da se zagotovi anonimnost testirane osebe ter sledljivost vzorca. V brisu nosnega dela žrela nukleinsko kislino novega koronavirusa dokazujemo s popolnoma avtomatiziranim diagnostičnim postopkom, ki temelji na verižni reakciji s polimerazo PCR, kar je pokazatelj aktivne (trenutno potekajoče) okužbe z virusom.