Poročila o Nacionalni raziskavi o razširjenosti bolezni COVID-19 v Sloveniji

Metodologija, izbor populacije in testov, rezultati raziskave in rezultati prvih dveh obdobij longitudinalnega spremljanja sodelujočih.

Preberi več
Prva objava rezultatov Nacionalne raziskave o razširjenosti bolezni COVID-19 v Sloveniji v priznani mednarodni medicinski reviji

Članek je bil dne 10. 07. 2020 sprejet v objavo v reviji Clinical Microbiology and Infection.

Preberi več
Z določanjem protiteles v krvi do poznavanja prekuženosti

Kako z določanjem protiteles v krvi razumemo razširjenost virusa med ljudmi?

Preberi več

Raziskavo izvajamo na naključno izbranem vzorcu 3.000 oseb, reprezentativnem glede na starost, spol in geografsko razdelitev Slovenije. Povabljenim preiskovancem, ki privolijo v sodelovanje, bomo v prvi fazi raziskave odvzeli bris zgornjih dihal (za oceno razširjenosti trenutno potekajočih aktivnih COVID-19 okužb) in vzorec krvi za serološko testiranje na SARS-CoV-2 (za oceno prekuženosti oz. števila ljudi, ki so že preboleli COVID-19). Hkrati bodo preiskovanci izpolnili vprašalnik o morebitnih simptomih in znakih okužbe dihal in številu ter značilnostih kontaktov znotraj gospodinjstva in izven njega.

Z raziskavo želimo odgovoriti na naslednja vprašanja pomembna za našo državo:

  1. Koliko ljudi v Sloveniji je v tem trenutku aktivno okuženih z virusom SARS-CoV-2?

  2. Kolikšen delež med njimi je asimptomatskih in sploh ne vedo, da so okuženi?

  3. Koliko ljudi v Sloveniji je prišlo v stik z virusom SARS-CoV-2 in bolezen COVID-19 že prebolelo?

V drugi fazi raziskave bomo po šestih mesecih preiskovance ponovno prosili za vzorec krvi za serološko testiranje na SARS-CoV-2. Ti rezultati bodo omogočili dokončno oceno prekuženosti oziroma števila prebivalcev Slovenije, ki so prišli v stik z virusom SARS-CoV-2 v prvem valu epidemije.

Raziskavo je podprlo Ministrstvo za zdravje in Vlada Republike Slovenije. Etičnost raziskave je preverila in potrdila Komisija Republike Slovenije za medicinsko etiko pri Ministrstvu za zdravje (številka odobritve 0120-199/2020/19). Raziskavo vodi Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani. Vodja raziskave je prof. dr. Mario Poljak, dr. med.

V izogib zlorabam vas prosimo, da nenajavljenim osebam, ki bi se predstavljale kot izvajalci Nacionalne raziskave o COVID-19, ne odpirate vrat! Če ste dobili pošto s povabilom za sodelovanje v raziskavi, vas bodo naši raziskovalci predhodno poklicali po telefonu in se dogovorili za točen termin obiska.

Univerzitetni klinični center Ljubljana
Fakulteta za računalništvo in informatiko
Medicinska fakulteta
Fakulteta za družbene vede