Druga objava rezultatov Nacionalne raziskave o razširjenosti bolezni COVID-19 v Sloveniji v priznani mednarodni medicinski reviji

Članek je bil 22. 03. 2021 sprejet v objavo v reviji Clinical Microbiology and Infection.

Preberi več
Končno poročilo o Nacionalni raziskavi o razširjenosti bolezni COVID-19 v Sloveniji

Metodologija, izbor populacije in testov in rezultati raziskave.

Preberi več
Prva objava rezultatov Nacionalne raziskave o razširjenosti bolezni COVID-19 v Sloveniji v priznani mednarodni medicinski reviji

Članek je bil dne 10. 07. 2020 sprejet v objavo v reviji Clinical Microbiology and Infection.

Preberi več

Raziskavo je podprlo Ministrstvo za zdravje in Vlada Republike Slovenije. Etičnost raziskave je preverila in potrdila Komisija Republike Slovenije za medicinsko etiko pri Ministrstvu za zdravje (številka odobritve 0120-199/2020/19). Raziskavo je vodil Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani. Vodja raziskave je prof. dr. Mario Poljak, dr. med.

Univerzitetni klinični center Ljubljana
Fakulteta za računalništvo in informatiko
Medicinska fakulteta
Fakulteta za družbene vede